Az oldalt gondozza: ENERGIAKLUB
Az EKP kutatásai

A Lévai projekt tevékenységének elemzése

2013. 06. 21.

A paksi atomerőmű bővítéséről szóló Lévai projekt keretében valójában nem megalapozó vizsgálatokat végeznek, hanem már konkrétan a bővítést készítik elő – ez derül ki az Energiaklub birtokába került dokumentumokból. A beruházás körüli folyamatot homály fedi, számos kérdés marad a nyilvánosság előtt megválaszolatlan.

A fukusimai atomerőmű-szerencsétlenség sajtóelemzése

2011. 11. 23.

Nem a fukusimai atomerőmű-baleset volt az első a történelem folyamán, mégis – érthető módon – szenzációként robbant be a magyar online sajtóba is. Jelen tanulmány – melyet az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet készített – a szerencsétlenség megjelenését mutatja be a magyar online sajtóban, kvantitatív eszközökkel. Megtudhatjuk milyen témákat kapcsolnak hozzá és milyen arányban: ez teszi lehetővé, hogy nyomon kövessük az események tovagyűrűzését, és a közvetett - például gazdasági - hatásokat éppen úgy, mint például a paksi atomerőmű bővítésének kérdését.

Messze van mint Paks Fukusimától - az atomerőmű-baleset tálalása a magyar elektronikus sajtóban

2011. 11. 18.

A fukusimai baleset idején számtalan cikk jelent meg, amelyek olvasása során megfogalmazódott bennünk a kérdés: az erőműbaleset tárgyalásában tetten érhető volt-e bármiféle olyan szempont, ami befolyásolhatja az atomenergia, illetve a Paksi Atomerőmű hazai megítélését akár pro, akár kontra.

A második Orbán-kormány energiapolitikája

2011. 11. 17.

Mik a jellegzetességei az Orbán-kormány energiapolitikájának? Milyen régi, „jól bevált” megoldásokat alkalmaz, illetve eddig nem használt hatalmi technikákat vezetett be első éve alatt az új kormány? A jogalkotás miként képviseli az energialobbik érdekeit? Ezeket a kérdéseket vizsgálta meg az Energiaklub Energia Kontroll Programja keretében nemrég elkészült tanulmány, amely az energetikai joganyag és az energiapolitika dokumentumainak elemzésével értékelte az egy éve működő kormányzat teljesítményét.

ENERGIA ÉS INFORMÁCIÓ - Az Energiaklub adatigénylési tapasztalatai

2011. 05. 16.

Az energetika mindig is érzékeny terület volt a közadatokhoz való hozzáférés szempontjából. Az üzleti érdekek ezen a területen gyakrabban kerülnek előnybe a nyilvánosság alkotmányos érdekével szemben. Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ adatigénylései vezettek már olyan perekhez, amelyben az adatkezelő közfeladatot ellátó státusza a jogszabályok és a bírói gyakorlat alapján egyértelműen megállapítható, ennek ellenére az adatkezelő mégis az ellenkezőjével érvelt[1]. De számos egyéb olyan kérdéssel, problémával is találkoztunk, amelyek alapján időszerűnek tűnik az Energiaklub adatigénylési tapasztalatainak összefoglalása.

A SZÉLERŐMŰVEK ENGEDÉLYEZTETÉSÉNEK MAGYAR LABIRINTUSA

2010. 06. 29.

Az alábbi tanulmányban egy piacra – a szélerőművek piacára – vonatkozóan és csak a piacra való belépések esetében tekintjük át a magyar szabályozás útvesztőit. Elsősorban a szélerőművek telepítésére vonatkozó engedélyezési procedúrát tekintjük át, mivel – bár előzetesen terveztük, de – a második kvótakiosztásra vonatkozó procedúra a tanulmány írásáig nem zárult le, jóllehet a hivatalos szándékok szerint már be kellett volna fejeződnie. Ezzel együtt néhány ponton kitérünk e második kvótakiosztás vállalkozói percepciójára is.

A tanulmányt a Budapesti Corvinus Egyetem Korrupciókutató-központja készítette.

KORMÁNYZATI KUDARCOK, JÁRADÉKVADÁSZAT ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-SZEKTORBAN

2010. 04. 28.

A jó kormányzás közjószág, és mint ilyen, messzemenően és már rövid távon is hozzájárul egy nemzet jólétéhez. Dolgozatunkban azt vizsgáljuk, hogy az ezredfordulót követően Magyarország egy speciális piacán, a villamosenergia-piacon az állami szabályozás mennyire járt együtt olyan jelenségekkel, amelyeket a közgazdaságtudomány a járadékvadászat (rent-seeking), korrupció és kormányzati kudarc (government failure) fogalmaival ír le. A tanulmányt a Budapesti Corvinus Egyetem Korrupciókutató-központja készítette.

Diszfunkciók az állami energetika és az energiajog területein - Tanulmány

2010. 01. 28.

Tanulmányunk értékét és újdonságerejét egyrészt tematikussága, összefoglaló és rendszerező jellege, valamint az Energia Klub gyakorlatán alapuló diszfunkciók meghatározása, körülírása adja. Mindezeken túl javaslatokat is tettünk arra, hogy miként lehetne a jelenlegi rendszert megváltoztatni.

Kormányzati kudarcok, járadékvadászat és korrupciós kockázatok a magyar villamosenergia-szektorban

2010. 01. 10.

A kutatást a Budapesti Corvinus Egyetem Korrupciókutató-központja végezte.