Az oldalt gondozza: ENERGIAKLUB
Kutatás

Az EKP egyik tevékenységeként kutatásokat végzünk, tanulmányokat írunk, hogy elemezzük és feltárjuk a hazai energetikai ágazat viszonyait. Megvizsgáljuk a szektor intézményi- és jogi hátterét, pénzügyi folyamatait, döntéshozatali mechanizmusait. Célunk továbbá, hogy az energiapiaci szabályozás kialakításának folyamatát és a benne résztvevő szereplők motivációit, valamint az esetleges korrupciós kockázatokat kutassuk.

Mindezek a kutatások, szerzett ismeretek azért fontosak, hogy felismerjük a problémák gócpontjait; megismerjük, hogy pontosan hol szenvednek csorbát a jogok, és a döntések miért éppen úgy dőlnek el, ahogy – sokszor éppen a nyilvánosság teljes kizárásával. Mindezekre alapozva keressük a feltárt problémákra az optimális megoldásokat, annak érdekében, hogy a közvéleménynek minél szélesebb körű ismerete és beleszólása legyen az őket érintő döntésekbe.