Az oldalt gondozza: Energiaklub

Az EKP-ról

Az energia ügye mindannyiunk ügye: fizetünk az áramért, a gázért, a távhőért. De mi alapján költünk éppen annyit, amennyit? Kik hozzák az energiapolitikai döntéseket, és kik szólhatnak bele a döntéshozatalba? Hogyan kontrollálható az energiaszektor? Megismerhetjük-e a ránk tartozó adatokat? Hogyan juthatunk hozzájuk?

Saját életünkben is csak úgy tudunk jó döntéseket hozni, ha valós ismeretekkel rendelkezünk. Éppígy a hatalom is csak konkrét adatok, tények ismerete alapján tud felelős döntéseket hozni. Ha a viszonyok zavarosak és áttekinthetetlenek, annak az egész ország látja kárát, hiszen megalapozatlan és átgondolatlan, a pillanatnyi érdekek alapján meghozott döntések nyomán torz energiaszerkezet jön létre. Modern energiarendszer pedig csak akkor működhet fenntartható módon és hatékonyan, ha viszonyai tiszták és átláthatók. Tudni kell azt is, hogy ami átlátható, ami a nyilvánosság előtt zajlik, ott jóval kevesebb a visszaélés, a korrupció.

Fontos tehát, hogy az energia ügyeiről  minél több embernek legyen pontos információja, és megértse, hogy mennyire lényeges szerepet tölt be ez az életében. Mindehhez viszon elengedhetetlen, hogy ha kíváncsi rá, akkor hozzáférjen a rá tartozó és őt érdeklő adatokhoz, s a hatalom döntéseinek hátterét és következményeit is megértse.

Ennek elősegítését tűzte ki a célul az Energia Kontroll Program.

Hogyan kívánjuk ezt elősegíteni?

1. Információkat, tényeket, adatokat gyűjtünk, kérvényezünk, dolgozunk fel és teszünk nyilvánossá, hogy minél szélesebb körű ismeretekkel rendelkezzünk az ágazatról.

2. Kutatásokat végzünk, tanulmányokat írunk, hogy elemezzük és feltárjuk a hazai energetikai ágazat viszonyait. Megvizsgáljuk a szektor intézményi- és jogi hátterét, pénzügyi folyamatait, döntéshozatali mechanizmusait. Az itt feltárt problémák megoldására általános és konkrét javaslatokat teszünk.

3. Oknyomozó cikkekre írunk ki pályázatokat. Ezekben az újságírás eszközeivel hívjuk fel a nyilvánosság figyelmét a szektoron belüli hiányosságokra, következetlenségekre, visszaélésekre, esetleges korrupcióra.

4. Részt veszünk egy munkacsoportban, ahol az Aarhusi Egyezmény („A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról”) magyarországi érvényesülését vizsgáljuk az atomenergia területén. Ennek keretében egy asztalhoz ülnek az atomenergetikában meghatározó szerepet játszó felek (ipar, hatóság, kormányhivatal, országgyűlési biztosok hivatala, jogi és szakmai szervezetek) azért, hogy megvitassák tapasztalataikat az Aarhusi Egyezmény magyarországi alkalmazásával kapcsolatban, valamint javaslatokat tegyenek az átláthatóság és döntéshozatalban való civil részvétel növelésére a nukleáris területen.

A program mindegyik pillérében közös a nyilvánosság kontroll-szerepe, a tények feltárása, azok dokumentálása, valamint a szakmai- és társadalmi szemléletformálás.

Az EKP 2009-es indulása óta számos sikert el. Tanulmányai jelentős szakmai visszhangot váltottak ki, melyek kapcsán teltházas, a sajtóban és a szakmában is nagy visszhangot kapott konferenciát tartottunk. Pályázataink nyomán országos médiumokban és az oknyomozo.hu portálon tényfeltáró cikkek sora jelent meg, ezek egyikének szerzője EKP-s pályázatával elnyerte a rangos Soma díjat.  A program eddigi fennállása során több tucat adatkérelmi ügyet kezdeményezett, s ennek égisze alatt bírósági perek is indultak.