Az oldalt gondozza: Energiaklub

Messze van mint Paks Fukusimától - az atomerőmű-baleset tálalása a magyar elektronikus sajtóban

2011. 11. 18.

A fukusimai baleset idején számtalan cikk jelent meg, amelyek olvasása során megfogalmazódott bennünk a kérdés: az erőműbaleset tárgyalásában tetten érhető volt-e bármiféle olyan szempont, ami befolyásolhatja az atomenergia, illetve a Paksi Atomerőmű hazai megítélését akár pro, akár kontra.

Az elemzésre felkértük Bodó Balázst, a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékéről. A kutatás érdekes megállapításokat tett. A vizsgált cikkek viszonylag szűk magyar szakértői bázisra támaszkodnak: kevés szereplő szólíttatik meg az események értelmezése kapcsán. Ráadásul a megszólaltatott szakértői kör nagyon egyenlőtlenül jut szóhoz: míg van olyan szakértő, aki a cikkek 42%-ban is helyet kap, addig a szakértők túlnyomó többsége a cikkek tizedében sem jelenik meg. Különösen érdekes, hogy a legtöbb megszólalási lehetőséget kapó szakértő nem tekinthető semleges, középen álló szereplőnek: a Műegyetem Nukleáris Technikai Intézete szorosan kapcsolatban áll a magyar atomenergetika többi szereplőjével és alapvető érdeke fűződik az atomenergia társadalmi és politikai elfogadottságához.

A szerkesztőségek szintjén is talált az elemzés érdekességeket: A médiumok az általuk leggyakrabban megszólított forrás sajátos pozíciójára, elkötelezettségeire, érdekeire nem látszanak reflektálni. A különböző források ritkán találkoznak, keverednek párbeszédbe egy cikken belül. A cikkek túlnyomó többségében nem jelennek meg egymással vitatkozó álláspontok, értelmezések.

A tanulmány egyéb következtetéseket is tartogat, érdemes elolvasni.