Az oldalt gondozza: ENERGIAKLUB
Aarhus

Egy európai uniós kezdeményezés részeként valósul meg az a kerekasztal-egyeztetés, ahol az Aarhusi Egyezmény  magyarországi érvényesülését vizsgáljuk az atomenergia területén (ez az egyezmény a “környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról” rendelkezik). Egy asztalhoz ülünk az atomenergetikában meghatározó szerepet játszó felekkel - ipar, hatóság, kormányhivatal, országgyűlési biztosok hivatala, valamint jogi, szakmai és társadalmi szervezetek - azért, hogy megvitassuk tapasztalatainkat, valamint javaslatokat tegyünk az átláthatóság és döntéshozatalban való civil részvétel növelésére a nukleáris területen.

A kerekasztal felhatalmazásával egy szűkebb körű munkacsoport dolgozik a konkrét javaslatok kidolgozásán, amelyekről aztán konszenzusos döntéssel ajánlások, állásfoglalások születhetnek. A munkacsoportban az Energiaklub,  továbbá az alábbi szervezetek képviselői vesznek részt: Adatvédelmi Biztos Hivatala, Jövő Nemzedéke Biztos Hivatala, Országos Atomenergia Hivatal, EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület, MVM, Paksi Atomerőmű és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. A csoport és a kerekasztal munkáját a Regionális Környezetvédelmi Központ koordinálja.