Az oldalt gondozza: ENERGIAKLUB
Adatnyilvánosság

Az átláthatóság egyik mutatója a közérdekű adatok nyilvánosságának mértéke. A program harmadik pillérét így tehát adatnyilvánossági ügyeink képezik, ahol a különböző hatóságoktól, állami cégektől és szervezetektől (adatkezelők) kérelmezünk adatokat, dokumentumokat. Az adatigénylések az Energiaklubban zajló szakmai projektekhez közvetlenül kapcsolódnak, a megszerzett információkat minden esetben feldolgozzuk és beépítjük a projektekbe.

Ezen felül azonban az adatszolgáltatási kultúrát is vizsgáljuk. Tesszük mindezt annak az alapvető célnak az érdekében, hogy a szektorban keletkező adatokból, dokumentumokból, információkból minél több lásson napvilágot és legyen a közvélemény számára elérhető. Az energiaszektor minden szereplője számára váljon egyértelművé, hogy létezik közérdekűség és van igény az információk megismerésére.

Abban az esetben, ha az igényelt dokumentumok, adatok kiadását az adatkezelő megtagadja, jogorvoslati lehetőséggel élhetünk, azaz bírósági úton próbáljuk érvényesíteni az adatok megismeréséhez való jogunkat.

Adatkezelő Kérelmezett dokumentum A kérelem státusza Időtartam
MVM Paks II. Zrt A paksi atomerőmű-beruházással kapcsolatban megkötött magyar-orosz megvalósítási megállapodások

Az adatigénylést elutasították, minősített adatra való hivatkozás miatt. Titokfelügyeleti eljárást kezdeményeztünk.

Kapcsolódó cikk a pakskontroll.hu-n
2014. dec. 16 -
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Az MVM Paks II. Zrt. megvásárlásáról szóló szerződés

Az adatigénylést üzleti titokra való hivatkozással elutasították. Pert kezdeményeztünk.

2014. dec. 8 -
Miniszterelnökség, Nemzetgazdasági Minisztérium A Kormány álláspontja azzal kapcsolatban, hogy tiltott állami támogatásnak minősül-e az új atomerőmű-beruházás

Válasz érkezett, miszerint nem minősülnek adatkezelőnek az ügyben.

2014. dec. 8 -
Miniszterelnökség, Nemzetgazdasági Minisztérium, Paks II Zrt. Milyen költségvetési sorokon, milyen tételekkel jelennek meg az új paksi atomerőműhöz kapcsolódó tevékenységek a 2015-ös költségvetésben

Válasz érkezett Paks II Zrt-től és a Miniszterelnökségtől is.

2014. dec. 8 -
Külügyminisztérium, Miniszterelnökség, MVM Paks II. Zrt, MVM Zrt., Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az új paksi blokkokról kötött magyar-orosz szerződések

Az NFM megtagadta az adatok kiadását, ezért keresetet nyújtottunk be ellene.

2014.01.06.-
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium A Zöld Beruházási Rendszerről készült auditjelentések, zárójelentés, zöldítési keretrendszer és a spanyol illetve belga kvótaszerződések

Részlegesen megküldve.

2013.08.14-2013.09.24
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Miniszterelnökség, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nukleáris Energia Kormánybizottsággal kapcsolatos adatok

Válaszokat megküldték.

2013.03.22-2013.09.02
Paksi Atomerőmű Zrt. Információk az üzemidő-hosszabbításról

Az információkat megküldték.

2012. április - 2012. november
Magyar Villamos Művek Zrt. A Lévai projekt (a paksi atomerőmű bővítéséről szóló projekt) dokumentumai, eredményei, szerződései.

A dokumentumok kiadását megtagadták (a megtagadás oka: döntéselőkészítő-anyag). Az ügyben pert indítottunk, amelyet 2011. szeptember 8-án első fokon megnyertünk, a bíróság 100%-ban kiadandónak ítélte a dokumentumokat.

2011. január -
Paksi Atomerőmű Zrt. A Teller projekt szerződései, tanulmányai

A dokumentumok kiadását megtagadták. Bírósági keresetet nyújtottunk be (2010. szeptember). 2011. április 27-én a szekszárdi másodfokú bíróság az összes anyag kiadását rendelte el ítéletében. A szerződések június elején megérkeztek, de hiányosan, kitakarásokkal. Ezen részletek megismerhetősége érdekében újabb kérelemmel fordultunk az Atomerőműhöz, amely felszólításunkra a dokumentumokat immár teljes terjedelmükben megküldte.

Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ), MOL Magyar Olaj- és Gázipari Zrt.(MOL), MSZKSZ Biztonsági Földgáztároló Zrt. (MMFB) Stratégiai gáztároló létrehozásáról szóló szerződés. A dokumentumok kiadását megtagadták.
Földművelésügyi minisztérium Biomassza energetikai hasznosítására fordított támogatások összege. Az adatokat megkaptuk.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A dunaújvárosi erőmű szerződéseiről érdeklődés Válaszoltak, hogy nem ők az adatkezelők.
Energia Központ Nonprofit Kft., Magyar Energia Hivatal Megújuló energiatermelés adatai.

Az adatokat megküldték.

Energia Központ Nonprofit Kft., Magyar Energia Hivatal A Központ által kötött megbízási szerződésekkel kapcsolatos adatok. Ismételt adatkérésre volt szükség: 2010. 02. 16. és 2010. 06. 25. A dokumentumokat végül megkaptuk.
Magyar Energia Hivatal A Hivatal által kötött megbízási szerződésekkel kapcsolatos adatok. Ismételt adatkérésre volt szükség: 2010. 06. 25. A dokumentumokat megküldték (2010. 08. 27.).
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Zrt.(MOL) Gázüzletág eladásáról szóló szerződéscsomag. A dokumentumok kiadását megtagadták.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Az erőművek privatizációs szerződései. A dokumentumokat megküldték.
FŐTÁV Erőművekkel kötött hővásárlási szerződések. A FŐTÁV betekintési lehetőséget biztosít a székházában. Ombudsmani állásfoglalás született, hogy a szerződések másolatát ki kell adni. A dokumentumokat megkaptuk.
Magyar Villamos Művek Zrt. Az MVM és az erőművek közötti áramvásárlásról szóló kereskedelmi szerződések. Többszöri ismételt adatigénylés: 2009. 11. 17. és 2010. 04. 12. A dokumentumok kiadását megtagadták, egyebek mellett üzleti titokra való hivatkozás. Bírósági keresetet nyújtottunk be (2009. december). A per 2010. december 17-én megszűnt
Magyar Energia Hivatal KÁT mérlegkörben szereplő, fosszilis energiahordozót hasznosító erőművek adatai Az erőművek alapadatait megküldték, a KÁT kifizetésekre vonatkozó kérelmet megtagadták. Bírósági keresetet nyújtottunk be (2010. január). A pert végül a bíróság megszüntette, mert a harmadik tárgyaláson a MEH bejelentette, hogy nem nála, hanem a Mavir-nál vannak az adatok.
Országos Atomenergia Hivatal (OAH) Információs társulások a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap keretében az OAH-val kötött szerződései. A dokumentumokat megküldték.
Magyar Energia Hivatal KÁT mérlegkörben szereplő, megújulós erőművek alapadatai. A dokumenutmokat megküldték.
Pécsi Bányakapitányság A bátaapáti radioaktívhulladék-tároló kutatásaival kapcsolatos egyes engedélykérelmek mellékletei. A dokumentumok kiadását megtagadták, a megismerhetőségükért indított perben a bíróság a kiadásukra kötelezte a Bányakapitányságot.
Országos Atomenergia Hivatal (OAH) Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási programjáról született döntés. A dokumentumokat megküldték.
Környezetvédelmi Minisztérium Mohi (Mochovce) Atomerőmű 3-4 blokkjai építésével kapcsolatos Espoo-i eljárásban küldött magyar állásfoglalás. A dokumentumokat megküldték.
Magyar Villamos Művek Zrt. A Paksi Atomerőmű bővítését megalapozó munka eredményei Ismételt adatkérés: 2009. 05. 14. A dokumentumokat megküldték.
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Szerződés Paksi Atomerőművel. A dokumentumokat megküldték.
Miniszterelnöki Hivatal A Zöld Beruházási Rendszerrel (ZBR) kapcsolatos adatok Ismételt adatkérés: 2009. 05. 07. Válasz nem érkezett.
Országos Atomenergia Hivatal (OAH) A Paksi Atomerőmű 2003-as üzemzavarában keletkezett nukleáris hulladékok kezelésére vonatkozó stratégia.

A dokumentumok kiadását megtagadták, az indított perben a bíróság azok kiadására kötelezte a az OAH-t.

Országos Atomenergia Hivatal (OAH) A Paksi Atomerőmű 2003-as üzemzavarának kárelhárítására vonatkozó engedélykérelem és mellékletei. A dokumentumok kiadását megtagadták. A megismerhetőségükért indított per 2005 márciusától 2010 októberéig tartott.
Országos Atomenergia Hivatal (OAH) A Paksi Atomerőmű 2003-as üzemzavara után a 2-es reaktor újraindítására vonatkozó engedélykérelem mellékletei. A dokumentumok kiadását megtagadták. A megismerhetőségükért indított per 2004 szeptemberétől 2010 októberéig tartott.