Az oldalt gondozza: Energiaklub

A Projektről

Az energiaszektor működése mindannyiunk életét befolyásolja. Éppen ezért különösen fontos, hogy az itt zajló folyamatokról a nyilvánosság minél részletesebb ismeretekkel rendelkezzen, s azt kontrollálni tudja.  Az Energia Klub immáron 20 éve foglalkozik a hazai energetika ügyeivel és e két évtized alatt számtalan esetben tapasztalta az energiaszektor működésének és döntéshozatali mechanizmusainak átláthatatlanságát, a jogszabályok létrejöttének homályosságát, a rendszer diszfunkcióit. Ezekre a jelenségekre minden esetben fel is hívta a döntéshozók és a közvélemény figyelmét.

A közelmúltban nyilvánosságot kapott nagy horderejű ügyek is szerepet játszottak abban, hogy a téma egyre nagyobb közfigyelmet kap, és világossá vált, hogy az eddigieknél komolyabban kell foglalkozni vele. 2009-ben az Energia Klub úgy döntött, hogy az eddigieknél strukturáltabban, módszeresebben és más szervezetek, kutatóintézetek, külső szakértők aktív bevonásával végzi ezt a munkát. Az Energia Kontroll Projekt már a nevében is hordozza azt az ellenőrző, a folyamatokat kritikusan elemző funkciót, amelynek segítségével ennek az iparágnak a komplex rendszerét tanulmányozzák és értékelik.

Az energiaszektort közgazdasági és műszaki tolvajnyelv jellemzi, s e kétféle szakmaiság által létrehozott sajátos burok nehezen megközelíthetővé és megérthetővé teszi mindazt, ami ezen a területen zajlik. Az adott szektort is jellemzi az a jelenség, amit a szakirodalom a hallgatás spiráljának nevez. Mindenki, aki közel kerül ehhez a területhez evidenciaként kezeli az energiaszektorban lévő korrupciót: bizalmas helyzetben beszél ugyan róla, az egyes ügyekről azonban a nyilvánosság nem szerez tudomást. Míg tehát mindez a beavatottak „közös tudása“, addig a közvélemény „semmit sem tud“. E jelenség miatt is kiemelt fontosságú a nyilvánosság szerepe, meg kell törni a hallgatás spirálját. S minden erre irányuló lépésnek az az alapvető célja, hogy elősegítse egy átlátható, működőképes, ésszerű, hosszútávon gondolkodó, fenntartható és költségminimalizált energiapolitika létrejöttét.

Az Energia Kontroll projekt három pillérre épül. Az elsőt a tudományos kutatások adják. A “Diszfunkciók az állami energetika és az energiajog területein” című tanulmány, amelyet szerzőként az Energia Klub munkatársai jegyeznek, leírja a magyar energiaszektorban részt vevő intézményi hálót, elkészíti a hazai energiajog térképét, és bemutatja azokat a diszfunkciókat, amelyek ezt a két területet jellemzik.

A Kormányzati kudarcok, járadékvadászat és korrupciós kockázatok a magyar villamosenergia-szektorban” címűre a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Korrupciókutató-központja és az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület együttműködésének keretében került sor. Ez a kutatás egy gazdaságszociológiai elemzés keretében tárta fel az energiapiaci szabályozás kialakításának folyamatát és a benne résztvevő szereplők motivációit és az ehhez kapcsolódó korrupciós jelenségeket.

Mindkét kutatásról kijelenthető, hogy eddig nem készült ehhez hasonló, nyilvánosan elérhető komplex elemzés ezekről a témákról Magyarországon. Újdonságerejük nemcsak összegző tartalmuknak köszönhető, hanem a bennük immanensen ott lévő szemléletnek, amely a nyilvánosság alapvető fontosságát hangsúlyozza, vagyis a közvélemény részletes és sokoldalú tájékoztatását tűzte ki célul.

Az Energia Kontroll Projekt második pillérét a hazai oknyomozó újságírás támogatása alkotja. Ennek elérése érdekében az Energia Klub együttműködött Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) civil szervezettel, amelynek Oknyomozó programjához csatlakozott. Ezen keresztül tényfeltáró újságcikkek készültek és készülnek a legnevesebb hazai újságírók közreműködésével, aktuális magyarországi korrupciógyanús energetikai ügyekről.

Végül a projekt harmadik pillérét adatnyilvánossági ügyek képezik, ennek célja az energetikával kapcsolatos közérdekű adatok megismerése. Az adatok kiadásának megtagadása esetén jogorvoslati lehetőséggel élünk, és bírósági úton érvényesítjük az adatok megismeréséhez való jogunkat.

Az Energia Kontroll Projekt első kutatási fázisa 2010 januárjában zárul le. A projekt itt azonban nem ér véget, további forrásokra támaszkodva és újabbakat keresve tovább folytatódik a munka.