Az oldalt gondozza: Energiaklub

Paks II és a tiltott állami támogatás

2014. dec. 8 -

A tervezett paksi beruházás Kormány által felvázolt, költségvetésből tervezett finanszírozási modellje felveti a tiltott állami támogatás kérdését. A Tanács 659/1999/EK rendelete alapján ilyen esetben a tagállamoknak bejelentési kötelezettsége van az Ezrópai Unió felé („az érintett tagállam az új támogatás nyújtására vonatkozó tervezeteket kellő időben bejelenti a Bizottságnak”).

Azt kérdeztük az illetékes szervektől, hogy mi az álláspontjuk a tiltott állami támogatással kapcsolatban, illetve hogy milyen egyeztetések folynak ezügyben az EU és Magyarország között.