Az oldalt gondozza: Energiaklub

Az MVM nem az ítéletnek megfelelően teljesített

2012. 4. 12.

Nem teljesítette maradéktalanul a bírósági ítéletet az MVM a Lévai projekttel kapcsolatban. 2012. február 16-án a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen kötelezte a Magyar Villamos Művek Zrt.-t a paksi atomerőmű tervezett bővítéséről szóló projekt adatainak nyilvánosságra hozatalára. Az igényelt adatok közül az alperes a projekt eredményeit nem adta ki.

Az Energiaklub még 2011 januárjában kérte az MVM Zrt.-től a projekt legfontosabb adatait. Az MVM ekkor, arra hivatkozva, hogy a kért adatok döntéselőkészítő anyagnak minősülnek, továbbá üzleti titkot tartalmaznak, megtagadta azok kiadását. Ezért az Energiaklub pert indított az adatszolgáltatást megtagadó cég ellen.

Az egy évig tartó per végén a Fővárosi Ítélőtábla hozta meg a jogerős döntést, amelynek értelmében az MVM-nek a következő adatokat kell kiadni: a projekt tervezett összköltségét; a projekt eddigi eredményeit; adatokat arra vonatkozóan, hogy az MVM Holding cégei milyen arányban vesznek részt a munkában (a résztvevő munkavállalók arányában); az esetleges további, a projekt munkájában részt vevő, az MVM Holdinghoz nem tartozó cégek, szervezetek listáját; a projekt keretében megkötött szerződések listáját, feltüntetve szerződés tárgyát, a szerződött összeget, illetve a szerződésben foglalt teljesítési határidőt. Ezek közül a cég értékelésünk szerint nem teljesítette az eredményekre vonatkozó kötelezettségét, hiszen nem magukat az eredményeket (többek között a stratégiai tanulmányokat; a tenderkiírás első tervezetét angol nyelven; a potenciális hazai beszállítók körének felmérését; a már elkészült vizsgálatokat „az új blokkok villamos rendszerbe illesztésének feltételeiről, a szükséges rendszerszintű szabályozási, tartalék és hálózatfejlesztési igényeiről, illetve az optimális hűtési megoldásokról”), hanem csak azok rövid felsorolását küldte meg részünkre. Ezért felszólító levelet küldtünk a cégnek, hogy az ítéletben foglaltakat maradéktalanul teljesítse.

Emellett újabb adatkérelemmel is fordultunk az MVM Zrt-hez, a Lévai projekt szerződéseivel kapcsolatban.