Az oldalt gondozza: Energiaklub

PAKS: PERVESZTÉS – SOKADJÁRA

2012. 2. 16.

„Már 99999-edszerre mondjuk ki, hogy az MVM közfeladatot ellátó szerv” – hangsúlyozta a bírónő azon a tárgyaláson, ahol a Fővárosi Ítélőtábla immár jogerősen kötelezte a Magyar Villamos Művek Zrt.-t a paksi atomerőmű tervezett bővítéséről szóló Lévai projekt adatainak nyilvánosságra hozatalára. Az alperesnek 15 napon belül kell az Energiaklub Szakpolitikai Intézet adatigénylésében megjelölt adatokat közzétennie.

Röviden összefoglalva a döntés előzményeit: egy tervezett atomerőmű-bővítés akkora horderejű folyamat, amelyet meg kell, hogy előzzön egy sor fontos kérdés tisztázása. Például milyen környezeti, gazdasági, társadalmi hatása van két új atomerőművi blokknak, ha megépül? Hogyan és ki finanszírozza a legalább 2-3 ezer milliárdos (!) költségre becsült beruházást? Hogyan alakulnak 10 év múlva az energiafogyasztási igények? A kérdésekre adott válaszok nem csak hogy a bővítés mikéntjét befolyásolják, hanem ezektől függ, elinduljon-e egyáltalán a beruházás vagy sem - azaz biztonságos, gazdaságos, indokolt-e egy ilyen gigaprojekt. Ezt hivatott eldönteni a 2009-ben indult Lévai projekt.

Tekintettel a tervezett projekt szakértők által becsült hatalmas költségére, az Energiaklub úgy vélte, hogy a folyamatnak alapjaitól kezdve nyilvánosnak és átláthatónak kell lennie. Éppen ezért élve a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó törvény adta lehetőségével, 2011 januárjában az MVM Zrt.-től elkérte a projekt legfontosabb adatait. Az MVM ekkor, arra hivatkozva, hogy a kért adatok döntéselőkészítő anyagnak minősülnek, továbbá üzleti titkot tartalmaznak, megtagadta azok kiadását. Ezért az Energiaklub pert indított az adatszolgáltatást megtagadó cég ellen.

A Fővárosi Ítélőtábla osztotta az Energiaklub jogi érvelését, és – részben ugyan megváltoztatva, de szinte teljes körűen – kiadandónak ítélte a kért adatokat (a projekt idő- és ütemtervét már bizonyos formában közzétett adatnak minősítette az Ítélőtábla, így annak kiadására nem kötelezte az MVM-et). A jogerős ítélet értelmében a következő adatokat kell kiadni: a projekt tervezett összköltségét; a projekt eddigi eredményeit; adatokat arra vonatkozóan, hogy az MVM Holding cégei milyen arányban vesznek részt a munkában (a résztvevő munkavállalók arányában); az esetleges további, a projekt munkájában részt vevő, az MVM Holdinghoz nem tartozó cégek, szervezetek listáját; a projekt keretében megkötött szerződések listáját, feltüntetve szerződés tárgyát, a szerződött összeget, illetve a szerződésben foglalt teljesítési határidőt.

„Bízunk benne, hogy a sokadik perveszteség tudatosítja a Magyar Villamos Művek Csoport tagjaiban, hogy a közpénzek átláthatóságát biztosító szabályok rájuk is vonatkoznak, és felesleges pereskedés helyett a jövőben teljesítik a kötelezettségeiket” – fűzte hozzá az ítélethez Baltay Levente, a felperest képviselő Társaság a Szabadságjogokért ügyvédje.

A közelmúltban egy másik hasonló ügy szintén az Energiaklub javára dőlt el. A Paksi Atomerőmű és a Magyar Villamos Művek Zrt. által 2007-ben indított Teller projekt (melynek keretében a tervezett atomerőmű bővítés megalapozását kezdte meg) egyes adatait, azaz a projekt összköltségét, illetve a projekt keretében kötött szerződéseket 2011 áprilisában ítélte kiadandónak a Tolna Megyei Bíróság. Majd idén január 18-án a Szekszárdi Városi Bíróság kötelezte a Paksi Atomerőmű Zrt.-t a Teller projekt keretében készült tanulmányok és egyéb eredmények nyilvánosságra hozatalára. Az Energiaklub részére eddig eljuttatott dokumentumok letölthetők az Energia Kontroll Program honlapjáról.

Az Energiaklub Szakpolitikai Intézetet jogi képviseletét a perben a Társaság a Szabadságjogokért Jogsegélyszolgálata látta el.