Az oldalt gondozza: Energiaklub

Az MVM a hatóság szerint sem titkolhatja el a paksi bővítés részleteit

2013. 3. 7.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökének állásfoglalása szerint az Magyar Villamos Műveknek (MVM) meg kell küldenie az Energiaklub részére az atomerőmű bővítéséről szóló Lévai projekt keretében készült tanulmányokat és egyéb dokumentumokat.

Az MVM-nek 15 napon belül kell megküldenie egyebek mellett pl. a bővítés megvalósíthatóságának lehetséges üzleti konstrukcióiról szóló, és egyéb tanulmányokat, elemzéseket. Az Energiaklub 2012 áprilisában kérte az MVM-et a Lévai projekt eredményeinek nyilvánosságra hozatalára. Az MVM álláspontja szerint a projekt keretében eddig született eredmények egyrészt döntés-előkészítő iratnak minősülnek, másrészt knowhow-ra vonatkozó adatokat tartalmaznak.

Az ügyben az NAIH állásfoglalását 2012. augusztus 1-jén kértük. A hatóság 2013. március 4-i döntésében azt állapította meg, hogy a dokumentumok egészének megismerhetősége automatikusan nem utasítható el. Az adatkezelőnek kötelessége mérlegelni, hogy a dokumentumokban lévő közérdekű adatok közül melyek körében korlátozhatja a nyilvánosságot, azt indokolnia kell, a többi adatot pedig nyilvánosságra kell hoznia.

A hatóság állásfoglalása alapján ezért az MVM-nek az alábbi dokumentumokat kell megküldenie:

  • az új atomerőművi blokkok megvalósíthatóságának lehetséges üzleti konstrukcióiról és kockázatairól szóló stratégiai tanulmányokat;
  • a tenderkiírás első, angol nyelvű tervezetét;
  • a potenciális hazai beszállítók körének felmérését tartalmazó dokumentumokat;
  • a már elkészült vizsgálatokat „az új blokkok villamos rendszerbe illesztésének feltételeiről, a szükséges rendszerszintű szabályozási, tartalék és hálózatfejlesztési igényeiről, illetve az optimális hűtési megoldásokról”
  • a dózismegszorítás hatósági eljárásához elkészült dokumentumokat;
  •  a környezetvédelmi engedélyezéshez elkészült előzetes konzultációs dokumentumokat;
  • a bővítésről tájékoztató kiállítást bemutató kamion országos körútjával összefüggő információkat, jelentéseket;
  • a különböző társadalmi, gazdasági és régiós hatáselemzési tanulmányokat, oktatási felméréseket; a beruházási, üzemeltetési munkaerőigényről, illetve a szakirányú humánerőforrásokról és a térségi vállalkozásokról készült felméréseket.

Az MVM a fenti dokumentumokban felismerhetetlenné teheti a nem nyilvános közérdekű adatokat. Az MVM-nek 30 napja van, hogy az NAIH-éval ellentétes álláspontjáról tájékoztassa a hatóságot.

Az MVM a 2012. áprilisi kérelem, illetve a hatóságnak benyújtott beadvány óta több dokumentumot megküldött már az Energiaklubnak, ezek elérhetőek az Energia Kontroll Programjának honlapján.

Az Energiaklubnak a paksi atomerőmű bővítése ügyében folytatott adatkérelmi folyamata során már több bírósági ítélet született. Ezek kimondták, hogy az MVM közfeladatot ellátó intézmény, és a bővítéssel összefüggő információkat nyilvánosságra kell hoznia.

Az ügyben az Energiaklubnak a Társaság a Szabadságjogokért Jogsegélyszolgálata nyújt segítséget.