Az oldalt gondozza: Energiaklub

Nyilvánosságra tartoznak a paksi bővítés adatai

2012. 11. 28.

Annak ellenére, hogy már több ízben is kimondta a bíróság, hogy a Magyar Villamos Művek Zrt. közfeladatot ellátó szerv, az MVM mindvégig az ellenkező állásponton volt. A Kúria ma megszületett döntésével úgy tűnik, pont kerül egy régóta húzódó ügy végére.

A Kúria a november 28-án meghozott ítéletében egyértelműen rögzítette, hogy az MVM-nek kötelessége kiadni a Paksi Atomerőmű bővítésével foglalkozó Lévai projekt egyes adatait. Az ítéletében egyben újfent kijelentette, hogy a Magyar Villamos Művek Zrt. közfeladatot ellátó szerv, és hogy nincs szükség az e téren kialakult és következetesen alkalmazott joggyakorlat megváltoztatására. A Kúria ítélete ellen nem lehet fellebbezni.

Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet 2011 januárjában kérte a Paksi Atomerőmű bővítésével foglalkozó Lévai projekt kapcsolódó adatait a Magyar Villamos Művektől. Mivel az MVM megtagadta az információk kiadását, peres eljárásra került sor, ami 2012. február 2-án zárult le. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletében kötelezte az MVM-et az alábbi adatok kiadására:

- a projekt tervezett összköltsége;

- időterve;

- ütemezése;

- a projekt eddigi eredményei;

- adatokat arra vonatkozóan, hogy az MVM Holding cégei milyen arányban vesznek részt a munkában (a résztvevő munkavállalók arányában);

- az esetleges további, a projekt munkájában résztvevő, az MVM Holdinghoz nem tartozó cégek, szervezetek listája;

- a projekt keretében megkötött szerződések listája, feltüntetve a szerződés tárgyát, a szerződött összeget, illetve a szerződésben foglalt teljesítési határidőt.

Az MVM a felülvizsgálati kérelemtől függetlenül megküldte az adatokat, illetve azóta további információkat is nyilvánosságra hozott. A Lévai projekt ezen adatai alapján készült elemzés itt tölthető le.

A Kúria mai ítélete választ adott az adatigényléssel kapcsolatban felmerült jogi természetű kérdésekre. Mindemellett, a Lévai projekt adatait illetően további kérdések is nyitottak még. Egyebek mellett a projekt keretében készült elemzések, tanulmányok, vizsgálatok eredményei – amelyek döntő többségét ugyancsak nem küldték meg – tekintetében a Nemzeti Információs és Adatvédelmi Hatóság állásfoglalására vár az Energiaklub.