Az oldalt gondozza: Energiaklub

Paks titkai

2011. 5. 17.

Az Energiaklub az Energia Kontroll Program (EKP) keretében célzottan foglalkozott energetikai tárgyú adatok igénylésével. 2009 januárja óta 29 ügyben kért adatokat, információkat, dokumentumokat illetékes hatóságoktól, állami szervektől és cégektől. Az adatigénylések az Energiaklubban zajló szakmai projektekhez közvetlenül kapcsolódnak, a megszerzett információkat minden esetben alaposan elemzik és az így kapott eredmények alapján konkrét javaslatokat fogalmaznak meg. Az EKP keretében kiemelten kezelik azokat az adatigényléseinket, amelyek kifejezetten arra irányulnak, hogy a fogyasztói energiaárakat milyen indokolatlan pluszköltségek terhelik.

Az átláthatóság és a nagy horderejű döntésekben való érdemi részvétel elemi érdeke nem csupán a lakosságnak, hanem maguknak a döntéshozóknak. Ez egyebek mellett azért is fontos, mert például a Paksi Atomerőmű tervezett bővítésének becsült költsége több mint 3000 milliárd forint, ami Magyarország idei költségvetésének egyötöde. Egy ilyen óriási beruházásról nem dönthet csak egy szűk szakmai-politikai elit. Az energetikai információszabadság értelmében az Energiaklub ezért kérte az illetékesektől (Paksi Atomerőmű, illetve MVM Zrt.), hogy tegyék közzé a paksi bővítést előkészítő Teller- és Lévai projektek anyagait, ám ezt visszautasították. A kérelmek ügye jelenleg a bíróság előtt folytatódik.

Kijelenthető, hogy az energiaszektor még nincs hozzászokva ahhoz a kontrollhoz, amit az adatigénylések jelentenek. A késedelmes teljesítések, a válaszadás elmulasztása vagy megtagadása mind arra utal, hogy az ilyen típusú kötelezettség a szektor szereplői számára még mindig inkább „púp a háton”. Az adatkezelők sokszor nehezen értik meg, hogy az adatigénylő célja nem a zaklatás és a pereskedés, hanem az információ megismerése. Ezen a hozzáálláson azonban jó eséllyel lehet javítani, például a hasonló adatigénylések rendszeresítésével, hogy az adatkezelők számára is természetessé váljon a nyilvánosság igénye.

Az Energiaklub 29 adatigénylési ügyéből mindössze 3 zajlott le zökkenőmentesen – azaz három esetben adták ki pontosan azt az információt, amit igényeltek, a jogszabályban előírt határidőn belül. A teljesített adatigénylések nagy része egyébként olyan volt, amelyek igénylés nélkül is a nyilvánosság rendelkezésére állhattak volna (pl. a hatóságok, adatkezelők honlapjain). A szektoron belül jellemzően a cégek mutatnak jóval kisebb hajlandóságot az információk kiadására az állami intézményekkel szemben, a hozzájuk intézett adatkérelmek legnagyobb részét a megkeresettek visszautasították.

A teljesített adatigénylések sem jelentenek mindig zökkenőmentességet, több esetben a jogszabályi kötelezettségeknek sem feleltek meg az adatkezelők. Az adatigénylések kevesebb, mint felében adtak csak választ időben, a többi esetben túllépték a jogszabályban megadott válaszadási határidőt, vagy akár egyáltalán nem válaszoltak, így ismételt adatigénylést kellett küldeni.

Az adatkérelmek visszautasításának leggyakoribb oka az üzleti titokra való hivatkozás volt, zömmel a cégek esetében. Itt kiemelendő, hogy az adatkezelők szinte minden esetben a teljes dokumentumhalmaz kiadását tagadták meg, és nem törekedtek arra, hogy az üzletileg érzékeny részeket kitakarva a dokumentumok többi részét rendelkezésre bocsássák.

Fontos tudni, hogy a közérdekű adat kiadására irányuló per soronkívüliséget élvez. Az Energiaklub nem egyszer került olyan helyzetbe, hogy nem csak a soronkívüliség nem érvényesült, hanem még a szokásosnál is hosszabb időt kellett várni a tárgyalás kitűzésére.

Többek között a fentiekből is látható, hogy mennyire fontos eleme egy adatigénylési ügynek az adatkezelő hozzáállása és együttműködési hajlandósága. Az eljárás lassítása (késői vagy semmiféle válasz esetén), az adatkérő félretájékoztatása arról, hogy kinél is van az adat. Jellemző módszer vagy az adatkezelő számára praktikus eljárás, hogy egy teljes dokumentumhalmazt üzleti titokként minősítenek az ilyen természetű adatok leválogatása és kitakarása helyett, s ez igencsak megnehezíti az adatigénylő dolgát.

Az Energiaklub adatkérési tapasztalatait feldolgozó “Energia és információ” című tanulmány teljes terjedelmébe letölthető az alábbi címről:

http://energiakontrollprogram.hu/tanulmany/energia-es-informacio-az-energiaklub-adatigenylesi-tapasztalatai

További információk:

Koritár Zsuzsanna programvezető

Telefon: 411-35-22
, 20/483-1747

Email: koritar@energiaklub.hu