Az oldalt gondozza: Energiaklub

Az Energiaklub pályázata oknyomozó cikkek elkészítésére

2012. 2. 10.

Jelen pályázati periódusban összesen két darab cikk támogatására van lehetőség. Olyan terveket várunk, amelyek az állam szerepét vizsgálják az energetikában (akár cikksorozat formájában).

A pályázatra bárki jelentkezhet egy oknyomozó újságcikk elkészítésére vonatkozó projekttervvel, aki képes magyarul újságcikket írni.

A projekttervnek a téma megjelölését és az elkészítési tervet kell tartalmaznia, maximum két A4-es gépelt oldalon. Az időintervallum, melyet a szerző a cikk elkészítésére szánna, ne haladja meg a 4-6 hetet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29. A pályázatokat Koritár Zsuzsannának, a koritar@energiaklub.hu email címre kell elküldeni 2012. február 29-e reggel 9óráig.

A pályázathoz mellékelni kell egy rövid önéletrajzot, és három, a pályázó által legjobbnak tartott korábbi sajátcikket (a cikkek múltbéli megjelenése nem feltétele a pályázaton való indulásnak). Amennyiben a pályázó korábban már nyert ösztöndíjat az Energiaklub pályázatain, ezen dokumentumok beküldésére nincs szükség.

Pályázatokat a következő témában várunk:

·    Nagy horderejű energiaügyek kritikus vizsgálata

 

Költségek, honorárium: egy cikk elkészítésére 200 ezer forint plusz áfa áll rendelkezésre, ez fedezi a cikk elkészítésének átalányköltségeit is (telefon, közlekedés, stb). Egyéb költségtételek finanszírozása elfogadott pályázat esetében külön egyeztetést igényel. A honoráriumot egyösszegben, a cikk leadása után fizeti ki a program.

Az Energiaklub minden nyertes pályázóval szerződést köt. Az elkészült cikkek jogai az Energiaklubot illetik, az elkészült anyagok a www.energiakontrollprogram.hu oldalon megjelennek, az egyéb megjelenésekre további egyeztetés alapján kerül sor.

A nyertes pályázatokról 2011. március 5-ig hozza meg a döntést a bíráló bizottság. Az el nem fogadott pályázatokat bizalmasan kezeljük. A cikkek elkészülésének határideje 2011. május 2.

 

2012. február 10.

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ