Az oldalt gondozza: Energiaklub

Könyv a társadalmi részvételről

2013. 2. 26.

"Cselekedj lokálisan! - Társadalmi részvétel környezeti ügyekben" címmel megjelent egy könyv, amelyben munkatársunk, dr. Antal Attila az Energia Kontroll Program tapasztalatairól, eredményeiről ír, a környezeti demokrácia vonatkozásában.

A kötet többi írása is rendkívül érdekes, és kapcsolódik programunk témájához:

Lányi András: Fenntarthatóság és közpolitika
Takács-Sánta András: Kevesebb idiótát! Hogyan törhetne át az ökológiai politika?
Glied Viktor: Zöld politikai dilemmák
Szabó Gábor: Fenntarthatatlan fejlődés szemben a létfenntartás emberi jogával
Oprics Judit: Társadalmi egyeztetés – továbblépési lehetőségek
Boda Zsolt – Jávor Benedek: Társadalmi részvétel a közpolitikában: miért nem működik?
Móra Veronika: Az Aarhusi Egyezmény intézményrendszerének fejlődése az elfogadás óta
Fülöp Sándor: Társadalmi részvétel – A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa irodájának tapasztalatai
Antal Attila: Környezeti demokrácia az energetikában
Gajdics Ágnes: Ügyféli jogok érvényesítése
Pánovics Attila: Az Aarhusi Egyezmény hatása az EU jogára, különös tekintettel az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre