Az oldalt gondozza: Energiaklub

Az Energiaklub pályázata oknyomozó cikkek készítésére

2011. 3. 17.

Jelen pályázati periódusban összesen két darab cikk támogatására van lehetőség. Olyan terveket várunk, amelyek az állam szerepét vizsgálják az energetikában (akár cikksorozat formájában). Pályázatokat a következő két témában várunk: (1) Adatnyilvánosság az energiaszektorban, (2) Nagy horderejű energiaügyek kritikus vizsgálata.

A pályázatra bárki jelentkezhet egy oknyomozó újságcikk elkészítésére vonatkozó projekttervvel, aki képes magyarul újságcikket írni.

A projekttervnek a téma megjelölését és az elkészítési tervet kell tartalmaznia, maximum két A4-es gépelt oldalon. Az időintervallum, melyet a szerző a cikk elkészítésére szánna, ne haladja meg a 4-6 hetet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011.március 21. Apályázatokat az info@energiakontrollprojekt.hu email címre kell elküldeni 2011.március 21-e 17óráig.

A pályázathoz mellékelni kell egy rövid önéletrajzot, és három, a pályázó által legjobbnak tartott korábbi sajátcikket (a cikkek múltbéli megjelenése nem feltétele a pályázaton való indulásnak). Amennyiben a pályázó korábban már nyert ösztöndíjat a TASZ és az Energiaklub közös pályázatain, ezen dokumentumok beküldésére nincs szükség.

Költségek, honorárium: egy cikk elkészítésére 200 ezer forint plusz áfa áll rendelkezésre, ez fedezi a cikk elkészítésének átalányköltségeit is (telefon, közlekedés, stb). Egyéb költségtételek finanszírozása elfogadott pályázat esetében külön egyeztetést igényel. A honoráriumot két, nem egyenlő részletben fizeti ki a program.

Az Energiaklub minden nyertes pályázóval szerződést köt. Az elkészült cikkek jogai az Energiaklubot illetik, az elkészült anyagok az energiakontrollprogram.hu oldalon megjelennek, az egyéb megjelenésekre további egyeztetés alapján kerül sor.

A nyertes pályázatokról 2011. március 25-ighozza meg a döntést a bíráló bizottság. Az el nem fogadott pályázatokat bizalmasan kezeljük. A cikkek elkészülésének határideje 2011. május 6.

 

2011. március 8.